خلق ارزش و نوآوری در توسعه برند یکی از مهم ترین شاخص‌ها و راهکارهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری جوامع می‌باشد. پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی و همچنین تغییرات سریع در بنگاه‌‌‌های اقتصادی و توسعه برند باعث شده که ارزش آفرینی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی و فعالان اقتصادی قرار گیرد. موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران پس از ارزیابی بنگاه‌‌‌های اقتصادی و برگزاری اولین همایش ملی برند ارزش آفرین با رویکرد تبیین ضرورت‌‌‌های توسعه برند، توانسته در این امر مهم گامی‌اساسی به سوی توسعه بردارد.

لازم به ذکر است که یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش، معرفی و تجلیل از مدیران برجسته صنایع و خدمات و رونق دهندگان تولیدات ملی سال ۹۹،  بعد از ارزیابی‌ها و کارشناسی‌‌‌های لازم می‌باشد.

مولفه‌‌‌های اصلی ارزیابی:

  • مسئولیت پذیری اجتماعی و مشتری مداری
  • موقعیت رقابتی و محیط کسب و کار
  • مدیریت و صلاحیت حرفه ای
  • توان اقتصادی و ریسک پذیری مالی

شرکت پدیده شیمی‌قرن مالک برندهای اکتیو و حیات با حضور در این همایش و ارزیابی‌‌‌های صورت گرفته توسط موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، موفق به دریافت تندیس اولین همایش ملی برند ارزش آفرین شد.