به لطف خداوند رحمان با مشارکت شرکت پدیده شیمی قرن یکی از روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان به شبکه آب شرب مصرفی دائم مجهز گردید.

هموطنان شریف، نجیب‌ و مهربان تعدادی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان که تا به امروز مجبور بودند آب آشامیدنی را کیلومترها آن سوتر از روستای خود بیابند از امروز به لطف خداوند منان، برکت جاری شدن آب شرب دائم در روستاهایشان پایدار و دائمی شد.

این مسیر ادامه دارد …