شرکت پدیده شیمی قرن در راستای بهینه سازی و بهبود ساختار سرمایه خود، موفق به تامین مالی دو هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه شد. این شرکت در معاملات روز ۲۳ بهمن ماه بازار بورس، اقدام به انتشار اوراق مرابحه با سررسید ۵ ساله و نرخ ۱۸ درصد و در جهت تامین سرمایه در گردش نمود. بازپرداخت سود این اوراق هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار بوده و همه واحدهای منتشر شده در روز نخست به فروش رسید و بدین ترتیب این شرکت موفق به انتشار اوراق بدهی با طولانی ترین سررسید ممکن در بازار سرمایه از سوی بخش خصوصی شد. انتشار این اوراق با هدف بهبود نسبت های بدهی، تامین نقدینگی و بهبود مدیریت سرمایه در گردش شرکت، توسط واحد تامین مالی معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ پدیده شیمی پایدار و با همکاری کم نظیر تیم مالی شرکت پدیده شیمی قرن میسر گردید.