یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان البرز جناب آقای محمدی و همراهانشان از تمامی‌واحدهای سایت تولیدی اشتهارد بازدید نمودند. در ادامه این بازدید طی مراسمی‌با حضور تعدادی از مدیران مجموعه، شرکت پدیده شیمی‌قرن به عنوان مودی برتر مالیاتی استان البرز در سال ۱۳۹۹ معرفی شد و لوح سپاس ازسوی مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان البرز به جناب آقای مهندس مظفری اهدا گردید.