نماد شرکت پدیده شیمی قرن به عنوان اولین ‌شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده گروه صنعتی گلرنگ در بازار سرمایه، به بازار اول بورس تهران انتقال یافت.‌

بنابر نامه معاونت ناشران و امور اعضا بورس اوراق بهادار تهران، ارتقاء نماد قرن از بازار دوم بورس به تابلو فرعی بازار اول با عنایت به احراز شرایط مقرر در این تابلو و کسب امتیازهای لازم در معیارهای نقدشوندگی ( نسبت تعداد روزهای معاملاتی و حجم معاملات خرد)، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی صورت گرفته است. این نخستین بار است که یکی از شرکت های گروه صنعتی گلرنگ موفق به کسب امتیازهای لازم برای ارتقاء بازار شده است.‌

ارتقاء بازار شرکت پدیده شیمی قرن در اولین ‌بررسی شرایط انتقال توسط بورس، تنها پس از یک سال حضور در بازار سرمایه صورت پذیرفت.
ضمن قدردانی از حمایت های بی دریغ جناب آقای دکتر فضلی و جناب آقای مهندس فاضلیان حضور اولین شرکت از مجموعه گروه صنعتی گلرنگ در بازار اول بورس را به سهامداران ، مدیران و کارکنان شرکت های پدیده شیمی قرن و مدیریت سرمایه پایدار که این موفقیت کم نظیر را رقم زده اند تبریک می گوییم امید است که با مدیریت صحیح و هوشمندانه شاهد ارتقا هر چه بیشتر جایگاه آن شرکت و مجموعه گروه صنعتی گلرنگ در بازار سرمایه باشیم.