اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی سمت عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق – مدت زمان
رامین جعفری علمداری رئیس کمیته خیر بله حسابداری دکترا ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ عضو هیئت مدیره و معاون مالی شرکتهای مختلف بورسی و غیربورسی – به مدت ۲۲ سال
عبدالکریم ملک نیا عضو کمیته بله بله حسابداری دکترا ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، عضو کمیته ‌های حسابرسی، مشاور مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف بورسی و غیربورسی و نهادهای مالی، مدرس دانشگاه- جمعا به مدت ۲۶سال.

 

کاوه مهرانی عضو کمیته بله بله حسابداری دکترا ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ سابقه اجرایی در شرکت‌های بورسی و غیربورسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-به مدت ۲۷ سال.