مهندس سیدمحمدباقر فاضلیان
رئییس هیات مدیره

مهندس کیانوش حسنی نژاد
نائب رییس هیأت مدیره

مهندس حمزه شهیدی
مدیر عامل – عضو هیأت مدیره

رامین جعفری علمداری
عضو هیئت مدیره

شهاب فاضلیان
عضو هیئت مدیره
پدیده شیمی پایدار
نماینده: آقای سیدمحمدباقر فاضلیان
سمت: رئیس هیئت مدیره
عضو: غیر موظف
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی

سوابق حرفه‌ ای: عضویت در هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده و

تعاونی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
ریاست و عضویت در هیئت مدیره شرکت های پدیده شیمی قرن

و گروه پایدار، فاران شیمی و هلدینگ دارویی گلرنگ
معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ / بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت شوینده